Het team van CBS De Flambou bestaat uit:

Schooljaar 2019-2020:
In groep 1 en 2 geven Juf Geartsje en juf Anka les
In groep 3, 4 en 5 geven juf Elly en juf Djoke les
In groep 6,7 en 8 geven juf Petra en juf Fenna (lio-student)
Juf Kelly is onze onderwijsassistent en werkt elke ochtend in alle groepen

Juf Adriaentsje is onze intern begeleider en werkt op dinsdag
Meester Markus is onze conciërge
Juf Alys is onze directeur en werkt op dinsdag, woensdag en donderdag

Op verzoek van de PABO’s, ROC Friesland College en ROC Friese Poort in Leeuwarden willen wij op onze school stagiaires en LIO-ers (leraren in opleiding) de kans geven om zich in de praktijk te bekwamen. Stagiaires blijven vaak voor een kortere tijd verbonden aan de school. LIO-ers voor een langere tijd, zij mogen een groep zelfstandig les geven. Bij alle stagiaires ligt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de groepsleraar.