Oud papier 2019

Oud papier rooster 2019

Volgend jaar wordt er om 7 momenten het oud papier opgehaald in Oosterbierum en directe omgeving, de ouders van kinderen van onze school halen het oud papier op. Van de opbrengst kunnen extra zaken voor de kinderen worden aangeschaft zoals leesboeken, spellen, etc. We verwachten dat alle ouders mee helpen om het oud papier op te halen en daarom is er een indeling gemaakt. De ouderbijdrage kunnen we hierdoor lager houden doordat we de oud papier gelden ontvangen.
Iedere inzameling start om 9:00 uur bij het parkeerterrein van het Mienskar.

26 januari 2019

23 maart 2019

18 mei 2019

6 juli 2019

7 september 2019

2 november 2019

14 december 2019