19 mei, Even ‘pimpen’

Meester Markus en Ahmad zijn begonnen met het ‘pimpen’  van ons schoolplein! Het is goed te zien hoe mooi ze het plein voor ons verven! 

Hier zijn wij blij mee, bedankt Markus en Ahmad het wordt super mooi!


23 april, Nieuwe bestuurder CBONWF

Teo de Groot nieuwe bestuurder Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
De Raad van Toezicht CBO Noardwest Fryslân heeft Teo de Groot benoemd als nieuwe bestuurder. Hiermee wordt Teo de opvolger van Willem Reitsma en Pyt Sybesma,
beide bestuurders gaan met een welverdiend pensioen. Teo de Groot start op 1 augustus a.s. in zijn nieuwe functie.
Teo de Groot heeft, als bestuurder, ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Hij is vanaf 2015 directeur/bestuurder van CSG Anna Maria van Schurman te Franeker en daarnaast bestuurder van openbaar onderwijs
Vlieland. Daarvoor was hij directeur van CSG Liudger in Drachten en Burgum.
Met deze aanstelling komt er een einde aan de loopbanen van twee zeer ervaren bestuurders; Willem Reitsma en Pyt Sybesma, die intensief hebben samengewerkt voor én na de fusie van CBO Menameradiel en PCBO Noordwest Friesland. Vanaf 2014 hebben zij, als College van Bestuur, succesvol leiding gegeven aan de huidige organisatie die per 2018 is uitgebreid met vijf scholen. Daarnaast hebben zij vanaf 2019 de basis gelegd voor de ontwikkeling van een eigen kinderopvangorganisatie binnen de christelijke onderwijskoepel CBO Noardwest Fryslân.
De Raad van Toezicht is zeer ingenomen met deze waardige opvolger en uiterst positief over de samenwerking met Teo de Groot. Aan de keus voor een éénhoofdig bestuur ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag aldus voorzitter Piet Stehouwer: ‘een duo als Willem en Pyt, zo complementair aan elkaar, vervang je niet zomaar. Zij hebben een in alle opzichten gezonde organisatie neergezet . Wij hebben er alle vertrouwen in dat Teo de Groot dit de komende jaren verder zal uitbouwen in goed leiding geven en dat hij positief bijdraagt aan ons motto: SAMEN MAKEN WE ONDERWIJS BIJZONDER’!
 


25 februari, Meertalig Onderwijs op de Flambou

Beste leerlingen ouder(s) en/of verzorger(s)

Op zondag 23 februari was ons interview met Omrop Frieslan op de radio. In het kader van meertalig onderwijs was Omrop Fryslan bij ons op school om een interview met Joana Duarta op te nemen. Zij is onlangs als lector benoemd aan de NHL/Stenden. In het kader van meertalig onderwijs heeft Omrop Fryslan  een meertalige les in groep 6-8 bijgewoond en is er op onze school een interview afgenomen. 

link naar de radio uitzending: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/buro-de-vries-fan-23-febrewaris-2020-1100

Artikel:

Sels praat se Portugeesk, Dútsk, Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Spaansk en Frânsk: Joana Duarte.
Hikke en tein yn Portugal, promovearre oan de universiteit fan Hamburg en in pear wike lyn beneamd ta lektor Frysk en meartaligens oan NHL Stenden. Duarte hechtet grutte wearde oan de memmetaal. It brûken fan dy memmetaal is essinsjeel foar de taalûntwikkeling fan bern, sa seit se.

Yn groep 6, 7 en 8 fan De Flambou yn Easterbierrum krije de bern de opdracht om in resept foar freonskip te skriuwen. Earst yn it Nederlânsk en dêrnei moat it oersetten wurde yn twa talen. Hokker talen dat binne, meie de bern sels witte. De measte Frysktalige bern kieze derfoar om it resept yn it Frysk te skriuwen. Der binne ek Poalske bern dy't it Poalsk kieze en in famke mei in Sweedske mem en in Nederlânsktalige heit wol it yn it Sweedsk dwaan.

Dêrnjonken kieze bern ek foar talen dy't se net behearskje: Mauri (Nij-Seelân), Sineesk en Frânsk. De opdracht is in foarbyld fan hoe't der op De Flambou mei de ferskillende talen omgien wurdt. Fakoerskriedend wurde meardere talen brûkt. Dat komt ek trochdat der yn ferhâlding in soad bern mei in oare memmetaal as Frysk of Nederlânsk op skoalle sitte

Trijetalige skoalle
De Flambou is sûnt 2012 in trijetalige skoalle: der wurdt les jûn yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk. It oanlearen fan mear talen is neffens de skoalle belangryk foar de ynternasjonale kommunikaasje. Of, om it hiel simpel te sizzen: de bern moatte har yn binnen- en bûtenlân rêde kinne. Ut ynternasjonaal wittenskiplik ûndersyk hat boppedat kear op kear dúdlik bliken dien dat de basisskoalle oandacht jaan moat oan de memmetaal fan it bern. As dy goed ûntwikkele wurdt, kinne dêr folle makliker oare talen oan tafoege wurde.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomrop.fr%2FwYT5&data=01%7C01%7C%7Ccb4d6d87da934bb08f8808d7b7b629d1%7Ce5da8c7dfa414abb9bb7f13391cd05a4%7C0&sdata=6PPsPAVQyeM8kVAA%2BuSx9ZtP9EbzBj6l2VU%2BaKKZ%2Fnw%3D&reserved=0


25 februari, Woonwensen voor in de toekomst vanuit leerlingen Oosterbierum Flambou

Een huis met een ruime tuin, zonnepanelen en goed gezelschap

Dat zijn de woonwensen van kinderen uit Oosterbierum

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van CBS De Flambou uit Oosterbierum hebben met elkaar nagedacht over het wonen van de toekomst. Wat vinden zij belangrijk en welke woonwensen hebben ze. Maar ook wat is er goed en minder goed in Oosterbierum. Op 13 februari presenteerden ze de resultaten in de klas, aan Dorpsbelang en aan Wonen Noordwest Friesland.

Alle partijen waren onder de indruk van de enthousiaste presentaties van de verschillende groepjes. De kinderen gaven goed onderbouwde adviezen en willen actief meedenken en meedoen in het dorp. Prachtig om te zien hoe enthousiast er is nagedacht over het dorp en wonen in de toekomst!

Woonwensen

De kinderen hebben goed voor ogen in wat voor woning ze willen wonen: een normaal huis, liefst vrijstaand, met een grote en opgeruimde tuin en ruimte voor dieren. Milieubewust zijn ze ook: veel kinderen willen zonnepanelen en een milieuvriendelijke woning. De woning moet bestaan uit meerdere kamers, een leefkeuken en een ruime woonkamer. Maar het belangrijkste in de woning vinden ze toch wel prettig en goed gezelschap!

Leefbaar Oosterbierum

Om goed advies over de woonomgeving en leefbaarheid van Oosterbierum te kunnen geven, hebben de leerlingen in tweetallen praktijkonderzoek in het dorp gedaan. Daarbij maakten ze foto’s en tekeningen van woon- en leefsituaties die goed zijn, maar ook van situaties waar het beter kan.

Een gat in de speeltuin is alle groepen een doorn in het oog. Daar zijn zelfs al ongelukken mee gebeurd. Het blijkt het gat van de dorpskerstboom te zijn... Dorpsbelang neemt hierop direct actie. Afval op straat, hondenpoep en te snel rijdende auto’s zijn allemaal zaken die de kinderen graag anders zouden zien. Pluspunten in Oosterbierum zijn de aanwezige picknickbank met watertappunt en de Kloostertuin. De kinderen missen een zwemplek, goaltjes en een pannakooi in het dorp. Ook speeltoestellen of andere activiteiten voor de wat oudere jeugd zijn niet aanwezig. Daarnaast worden een supermarkt en discotheek gemist in het dorp.

De kinderen vinden het een groot voordeel dat de mensen in het dorp ontzettend aardig zijn. Graag wil de jeugd meedenken en meehelpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten!


12 februari, Omrop Fryslan radio

Vandaag was Omrop Friesland radio bij ons op school om een interview met Joana Duarta op te nemen. Zij is onlangs als lector benoemd aan de NHL/Stenden. In het kader van meertalig onderwijs heeft Omrop Fryslan  een meertalige les in groep 6-8 bijgewoond en is er op onze school een interview afgenomen. 

Het interview wordt zondag 23 februari uitgezonden op Omrop Fryslan Buro de Vries 11:00uur.

 

Uit de krant:

De NHL Stenden Hogeschool heeft een nieuwe lector Fries en Meertaligheid. Dr. Joana da Silveira Duarte is de opvolger van Alex Riemersma, die met pensioen is gegaan. 

Da Silva Duarte begint op 1 september. Ze is nu nog docent en onderzoeker aan de afdeling Friese taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar onderzoeksgebied heeft te maken met taalonderwijs in een meertalige omgeving, met als een aandachtspunt bevordering van meertaligheid op het gebied van Fries en andere minderheidstalen in het primair en voortgezet onderwijs.

Da Silva Duarte is geboren in Portugal en spreekt een woordje Fries. Ze is in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit van Hamburg.


5 februari, CBO-NWF Duurzame energie 2020

Wij als school leveren een bijdrage aan de klimaatdoelen! Wij nemen elektriciteit af van officieel geregistreerde Nederlandse windmolens. De CO2 uitstoot van het aardgas is vergroend door middel van aankoop van Gold Standard certificaten (VER’s) voor het jaar
2020! 
Onze elektriciteit komt van windenergie en de emissie van CO2 van het aardgas is eveneens vergroend (VER: Verified Emission Reductions). Vandaag ontvingen we de certificaten voor duurzame energie.


16 januari, Onderwijsstaking 30 en 31 januari.... Maar wij staken niet.....

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Op 30 en 31 januari zijn er op verschillende basisscholen weer stakingen, maar ook dit keer staken wij als team van de Flambou niet. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij graag onze leerlingen les willen geven en hun het onderwijs niet willen onthouden.


Echter maken wij ons wel zorgen in onderwijsland. Bijvoorbeeld de tekorten aan groepsleerkrachten waardoor leerlingen wellicht niet altijd het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Dan vragen wij ons ook af hoe het komt met de kwaliteit van het onderwijs. De tekorten in Friesland zijn anders dan in de grotere steden. Binnen onze vereniging hebben we alle reguliere vacatures ingevuld. Echter hebben wij soms te kort bij ziekte van de vaste groepsleerkrachten. Wij werken op verenigingsniveau met een vast groep invalleerkrachten, indien er teveel ziekte is in dezelfde periode zien wij op onze scholen een tekort aan groepsleerkrachten. Dan worden groepen intern verdeeld of naar huis gestuurd. We hopen dat dit niet al teveel voor komt voor onze leerlingen. 

Maar wij willen juist graag onze leerlingen wel gewoon les geven. Dus ook op deze 2 dagen wordt het gewonde lesprogramma aangeboden aan onze leerlingen. Onze leerlingen verwachten wij dan ook gewoon op school.

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Flambou
 


8 januari, Promotie filmpje en poster CBO NWF

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) 

Vanuit ons visie en missie van CBO NWF is er een promotie filmpje gemaakt waarin onze scholen en ons onderwijs worden voorgesteld. Dit filmpje hebben we gemaakt om te laten zien waar onze vereniging voor christelijk basisonderwijs en kinderopvang in Noordwest Friesland voor staat.

In het filmpje komen een aantal bekende leerlingen voor.... kunt u ze terug vinden...;-)?
In totaal zijn 4 leerlingen van onze school in de huid gekropen van acteur. Zij hebben 2 filmdagen lang zich ingezet voor het maken van deze film.

 

De kink voor het filmpje: https://www.dropbox.com/s/bur33f9kzoi9ojy/20191112_CBOFRYSLAN_HQ_V3.mp4?dl=0

Met vriendelijke groet 

team CBS De Flambou