4 oktober, Uitnodiging open school koffieochtend

Aan iedereen: uitnodiging voor de open school koffieochtend op vrijdag 19 oktober 10:00 uur

Iedereen is welkom op de koffieochtend: ouders, buren, ooms tante's pake's, beppe's en andere belangstellenden om onze school te bekijken. Dit is tevens de afsluiting van de kinderboekenweek. De bibliotheek komt oa ook langs met een boekenkraampje.

tot dan!


18 september, Opleidingsschool biedt meer dan stage

Vanuit de Leeuwarder Courant van zaterdag 15 september:

Leeuwarden Dertien scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs in Friesland willen samen een opleidingsschool voor toekomstige vakdocenten vormen.

De opleidingsschool is een samenwerkingsverband van scholen en lerarenopleidingen. Studenten brengen bij een opleidingsschool zo’n 40 procent van hun opleiding in het werkveld door. In het geval van de studenten van lerarenopleidingen aan NHL Stenden Hogeschool of de Rijks Universiteit Groningen zullen zij een plek krijgen bij een van de veertig vestigingen van de deelnemende scholengemeenschappen door heel Friesland.

De opleidingsschool gaat de Fryske Opliedings Skoalle (Frosk) heten. Het systeem van Frosk is vergelijkbaar met de opleiding voor verpleegkundigen. Die krijgen een groot deel van hun opleiding in een ziekenhuis of een zorginstelling. Een opleidingsschool is dus meer dan een stageschool waar studenten alleen naar toe gaan om stage te lopen.

De dertien schoolbesturen die deze week een intentieverklaring hebben getekend, zullen onder andere investeren in geschoolde opleiders, zelf bedenken waar studenten meer van kunnen leren en samen met de hogeschool of universiteit de studenten beoordelen. Dit zullen zij doen naast het aanbieden van een reguliere stageplek. „Want echt lesgeven leer je in de praktijk”, vindt Willem Eikelenboom, directeur Academie vo & mbo van NHL Stenden Hogeschool. „Het plan is om alles in 2023 rond te hebben.”

De opleidingsschool is voortgekomen uit een aanvraag voor een accreditatie die is goedgekeurd in 2016. De Frosk heeft als aspirant-opleidingsschool vier jaar de tijd gekregen om – in 2020 – te kunnen laten zien dat de kwaliteit van de op dit moment vijf aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs in orde is. Naar verwachting wordt de Frosk in 2020 een door de overheid benoemde opleidingsschool en krijgt deze dan subsidie. De hoogte van die subsidie hangt af van het aantal studenten, maar zal tussen de twee en vier ton liggen.

Opleidingsschool biedt meer dan stage

Voor onze school gaat juf Elly de scholing volgen, daar zijn wij erg blij mee!


12 september, Oogsttijd voor Victory4All

Oogsttijd op CBS De Flambou,

 

Een schitterend gezicht; alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de Kloostertuin tussen de dahliabloemen. CBS De Flambou heeft op de tuin van het dorp, op de Kloostertuin een eigen hoekje tuin. Dit schooljaar verbouwen wij er o.a. dahliaknollen. Het hele jaar hebben de leerlingen van onze school de dahliaknollen verzorgd en nu is het tijd om te oogsten! Aan de leerlingen van de bovenbouw de eer, zij hebben de dahliabloemen gesnoeid. Van de dahliabloemen zijn door de leerlingen van de bovenbouw mooie bosjes bloemen gemaakt en die worden in het dorp verkocht. De opbrengst gaat naar ons zendingsproject, Victory4All!

 


6 september, Zendingsactie Victory4all

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

De komende periode willen we graag aan de slag met onze verenigingsbrede zendingsactie!
Gezamenlijk met alle 17 scholen van onze vereniging CBO Noardwest Friesland organiseren we deze zendingsactie om geld in te zamelen voor het project Victory4All!

Over het project Victory4All : Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids. Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.

Als school en vereniging willen we ons in de komende periode samen met onze leerlingen en u als ouders voor in zetten! 

Meer info over het project:

https://issuu.com/victory4all/docs/victory4all_brochure_nl_print-one-p