3 juli, Nieuwe schoolshirts CBS De Flambou

CBS De Flambou heeft een geweldig mooi cadeau gekregen van Lamp Weston te Oosterbierum.

Het bedrijf Lamp Weston waar op allerlei verschillende manieren aardappelen verwerkt worden heeft onze nieuwe schoolshirts gesponsord. Op de rug van het shirt staat ons eigen logo van De Flambou en op de mouw staat het logo van Lamp Weston.

Superblij en apetrots zijn wij met dit cadeau! Alle leerlingen van de Flambou hebben de shirt gelijk bij ons schoolreisje uitgeprobeerd. Het beviel iedereen prima in de shirts hebben we genoten van ons schoolreisje! Lamp Weston, bedankt voor onze nieuwe schoolshirts!


16 mei, Leerlingen van De Flambou gaan “Energy Challenges” aan.

Woensdag 8 mei was een spannende dag op CBS De Flambou in Oosterbierum. Op deze dag presenteerden de leerlingen hun project vanuit het project Energy Challenges. Burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke kwam hiervoor speciaal naar school. 

In groepjes presenteerden de kinderen hun onderzoek. Dit varieerde van informatie over windmolens, het gevaar van de plastic soep in de oceanen en de slachtoffers onder de zeedieren. Verder aandacht voor 'vier-in-een' energie: waterenergie (zout-zoet), windenergie, zonne energie en biomassa. 

De kinderen hebben vijf vlammende regels afgesproken:
meer buiten spelen – minder water gebruiken bij het handenwassen – lampen, computers en beeldschermen vaker uit – dikke truien aan en de kachel lager – zonneschermen minder vaak laten zakken. Hiermee bespaart de school daadwerkelijk veel energie. 

Een toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, werd aan het bestuur overhandigd. De stoel staat symbool voor de toekomst en helpt de besturen herinneren om de toekomst mee te wegen bij de beslissingen zodat de mensen van morgen nog net zo van de wereld kunnen genieten als wij. 

De scholen van CBO Noardwest Fryslân besteden al een aantal jaren aandacht aan verduurzaming en energie besparing. Het project Energy Challenges is hiervoor speciaal voor kinderen in de bovenbouw ontwikkeld. 

Het bestuur werkt aan verduurzaming van de schoolgebouwen door energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van LED verlichting. 
Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan de kloostertuin waar de kinderen leren groenten te verbouwen. 

Met vriendelijke groet, 

Team CBS De Flambou


9 april, Uitslagen kwaliteitsonderzoek CBS De Flambou

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Hierbij sturen wij u alle resultaten van het kwaliteitsonderzoek van afgelopen januari/februari 2019. Samen als team en met onze MR hebben we alle uitslagen geanalyseerd en punten eruit gehaald waar we trots op zijn, maar tevens ook verbeterpunten voor onze school. Deze kunt u teruglezen op de poster die we aan de hand van alle uitslagen gemaakt hebben. Indien  u nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Flambou


11 december, Kerstfeest donderdag 20 december

Beste allemaal,

Graag nodigen wij alle ouder(s) en/of verzorger(s), pakes, beppes, opa's en oma's, buren, vrienden en dorpsbewoners van Oosterbierum uit voor ons kerstfeest. Donderdag 20 december om 19:00 uur bent u van harte welkom in de Sint Joris kerk te Oosterbierum. 

Welkom, Welcome, Wolkom op het kerstfeest van de Flambou!

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Flambou


8 november, Leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân zetten zich in voor onderwijs in Zuid-Afrika

Kinderen van onze zeventien basisscholen zetten zich van 5 tot en met 16 november in voor de stichting Victory4All. 
Het “Scholen voor Scholen project” staat deze twee weken centraal. Victory4All zet zich in om de minderbedeelde kinderen van de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humandorp in Zuid-Afrika goed onderwijs te geven op een liefdevolle plek. Leerlingen van CBO-Noardwest-Fryslân voeren verschillende acties voor de stichting. Daarmee hopen ze geld op te halen voor het kopen van nieuwe leermiddelen.

Willem Reitsma van het College van Bestuur van CBO-NWF zegt daarover het volgende:
“Eens in de paar jaar zetten we ons in voor een onderwijsproject elders in de wereld. Het past bij onze doelen om ook andere kinderen een kansrijke toekomst geven door goed onderwijs”

Acties van de leerlingen
De leerlingen gaan in deze weken van alles ondernemen om een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Van fancy fair, flessenactie tot sponsorloop, van soepfeest tot skelter racen en autowassen.

Les over de Zuid-Afrikaanse cultuur
Naast het doen van acties krijgen de leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân ook les over de Zuid-Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Duidelijk wordt hoe belangrijk het werk van de stichting is in de arme wijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp. Kinderen die in de sloppenwijken leven hebben te maken met armoedige situaties. Denk aan honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. 

Stichting Victory4All

Sinds 2003 is Stichting Victory4All werkzaam. Goed onderwijs, wat voor kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid Afrika. Victory4All gelooft dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. De stichting heeft verschillende projecten lopen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp: 

Noahs Arc -kleuterschool/opvang voor kinderen van 1-6 jaar
King’s College-Basisschool
Rainbow school/ Skills Center -School voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of leerachterstand.
Fosterhuizen (8) waar kinderen opgevangen worden in pleeggezinnen.


6 november, Sint Maarten voor zendingsproject Victory4all

Zaterdag  10 november kunt  u vanaf 18.30 uur weer kinderen verwachten i.v.m. Sint Maarten.    

Tijdens deze lampionnentocht wordt er ook gecollecteerd voor Victory for All, het zendingsproject van de Flambou.

Wil je meelopen?, meld je voor donderdag dan aan op school of bij Jenny Hiemstra – Visser en kom zaterdag 10 november om 18.30 uur naar `t Mienskar


1 november, Start Schoolfruit, 14 november

Yes! Ook dit jaar krijgen we gratis schoolfruit! Als school ontvangen we gedurende 20 weken 3 stuks groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet alleen lekker, maar ook gezond!

Vanaf woensdag 14 november tot 19 april hoeft u op woensdag, donderdag en vrijdag uw kind/kinderen geen fruit mee te geven! Graag wel drinken.

Op maandag en dinsdag wel graag zelf fruit en drinken mee geven.

Niet alleen fruit, maar ook krijgen de leerlingen van onze school lesactiviteiten over groente, fruit en gezonde voeding. 

Via de link: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1

Kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief voor ouders over het EU Schoolfruit


31 oktober, Zendingsactie CBO Noardwest Friesland

CBO Noardwest Friesland heeft besloten om eens per drie jaar verenigingsbreed op alle 17 scholen een grote ‘scholen voor scholen’ actie te houden voor een ‘goed doel’. Het past ons om vanuit ons goed geregelde onderwijs en ons rijke land iets te doen voor daar, waar dat hard nodig is.

Tegelijk is het een kans om bij ons en bij de kinderen op de scholen de bewustwording van rijkdom en armoede in een wat breder perspectief te zetten. Dit jaar wordt de actie gehouden van maandag 5 t/m vrijdag 16 november en  verschillende activiteiten staan in het teken om geld in te zamelen voor Stichting Victory4All die werkzaam is  in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika. Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids.Goed onderwijs is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.Victory4All, opgericht door Johan en Astrid Vos, heeft  verschillende projecten in de sloppenwijk en bied kansarme kinderen  goed onderwijs, zorg en begeleiding op een liefdevolle plek. Dit geeft de kinderen hoop want goed onderwijs is een springplanknaar een toekomst zonder armoede. Zie voor meer informatie www.victory4all.nl

We hopen dat u de acties een warm hart toedraagt.


19 oktober, Koffieochtend: afsluiting kinderboekenweek en actie voor Victory4all

19 oktober 2018: Vanmorgen hebben we op school de eerste periode van dit schooljaar super mooi gezamenlijk afgesloten. Op de koffieochtend was het erg gezellig! Bedankt voor uw komst! En dit keer hadden we een hele bijzondere koffieochtend. De bibliotheek uit Franeker, had een eigen boekenkraampje met allemaal nieuwe leesboeken! Alle leerlingen van onze school hadden iets te verkopen voor ons zendingsproject Victory4all! Heel veel spulletjes en lekkere dingen zijn verkocht voor het goede doel! Een mooie opbrengst voor dit bijzondere project.

Maar bovenal alle bezoekers van onze koffieochtend ontzettend bedankt voor uw komst, fijn dat u bij ons school koffie kwam drinken en rondkijken!

Voor eerst wensen we iedereen een hele fijne herfstvakantie. En graag tot maandag 29 oktober!

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Flambou


4 oktober, Uitnodiging open school koffieochtend

Aan iedereen: uitnodiging voor de open school koffieochtend op vrijdag 19 oktober 10:00 uur

Iedereen is welkom op de koffieochtend: ouders, buren, ooms tante's pake's, beppe's en andere belangstellenden om onze school te bekijken. Dit is tevens de afsluiting van de kinderboekenweek. De bibliotheek komt oa ook langs met een boekenkraampje.

tot dan!


18 september, Opleidingsschool biedt meer dan stage

Vanuit de Leeuwarder Courant van zaterdag 15 september:

Leeuwarden Dertien scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs in Friesland willen samen een opleidingsschool voor toekomstige vakdocenten vormen.

De opleidingsschool is een samenwerkingsverband van scholen en lerarenopleidingen. Studenten brengen bij een opleidingsschool zo’n 40 procent van hun opleiding in het werkveld door. In het geval van de studenten van lerarenopleidingen aan NHL Stenden Hogeschool of de Rijks Universiteit Groningen zullen zij een plek krijgen bij een van de veertig vestigingen van de deelnemende scholengemeenschappen door heel Friesland.

De opleidingsschool gaat de Fryske Opliedings Skoalle (Frosk) heten. Het systeem van Frosk is vergelijkbaar met de opleiding voor verpleegkundigen. Die krijgen een groot deel van hun opleiding in een ziekenhuis of een zorginstelling. Een opleidingsschool is dus meer dan een stageschool waar studenten alleen naar toe gaan om stage te lopen.

De dertien schoolbesturen die deze week een intentieverklaring hebben getekend, zullen onder andere investeren in geschoolde opleiders, zelf bedenken waar studenten meer van kunnen leren en samen met de hogeschool of universiteit de studenten beoordelen. Dit zullen zij doen naast het aanbieden van een reguliere stageplek. „Want echt lesgeven leer je in de praktijk”, vindt Willem Eikelenboom, directeur Academie vo & mbo van NHL Stenden Hogeschool. „Het plan is om alles in 2023 rond te hebben.”

De opleidingsschool is voortgekomen uit een aanvraag voor een accreditatie die is goedgekeurd in 2016. De Frosk heeft als aspirant-opleidingsschool vier jaar de tijd gekregen om – in 2020 – te kunnen laten zien dat de kwaliteit van de op dit moment vijf aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs in orde is. Naar verwachting wordt de Frosk in 2020 een door de overheid benoemde opleidingsschool en krijgt deze dan subsidie. De hoogte van die subsidie hangt af van het aantal studenten, maar zal tussen de twee en vier ton liggen.

Opleidingsschool biedt meer dan stage

Voor onze school gaat juf Elly de scholing volgen, daar zijn wij erg blij mee!