juni
6Oud papier
8Geannuleerd: Schoolreis groep 3 t/m 8: nader bericht volgt na overleg MR
9Geannuleerd:Studiedag team, leerlingen vrij: wordt een gewone lesdag
11Geannuleerd: Schoonmaakavond
16Geannuleerd: Schoolreis groep 1 en 2: nader bericht volgt na overleg MR
juli
2Laatste schooldag
3Zomervakantie
augustus
september
november