december
12Start weerbaarheidstraining groep 3 t/m 8
13GMR vergadering
15Oudpapier
20Kerstviering
24Kerstvakantie
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
september
november
december