Uitgelicht: Kerststalletjes

We hebben met elkaar prachtige kerststalletjes gemaakt.
Een bijzonder project waarbij we met elkaar in contact kwamen, maar ook van en met elkaar hebben geleerd. Geweldig!
Zonder hulp van ouders was dit niet te realiseren, dus ontzettend bedankt voor al uw hulp!!

Kalender

17 januari
Schoonmaakavond
18 januari
Koffieochtend ouders
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Translanguaging

Tijdens de 3TS Netwerkdag hebben wij als school een presentatie gegeven over ons translanguaging

Verenigingsnieuws

Onderzoek naar scholen fusie Tzummarum

Op 19 december 2016 hebben St. Radius en Ver. CBO Noardwest Fryslân een intentieovereenkomst

Uit de media

Penselen in het Rijksmuseum

Kinderboeken zijn vaak prachtig geïllustreerd. Jaarlijks krijgen de beste illustratoren een prijs,